Posted by kjell | Nyheter från förbundet
Är du medlem och inte fått kallelsen via mail sänd ett mail till info@m-batsforbundet(dot)se
Medlemmar kallas till årsmöte  söndagen den 28 november kl 13.00 
Plats: Göta Segelsällskap Spinnhuset  Alstaviksvägen 8 på Långholmen Stockholm ( lättaste vägen  är att hitta  lokalen är att gå ”vägen” Långholmsmuren och ta till höger in på gården där  GSS båtar står uppställda, runda den högra sidan. GSS lokal ligger på bottenvåningen. Välkomna. I mailet till medlemmarna bifogades 10 filer enligt följande rubriker 
1 Årsmöte 28 nov 2021 M-båt Dagordning 
2 Verksamhetsberättelse 2020-2021  M-båt
3 Verksamhetsplan 2022 M-båtsförbundet
5 Förvaltningsberättelse 2021
6 Mbåtsförbundet motion om webb mm
7 Mbåtsförbundet motion om M22
8 Styrelsens utlåtande avseende inlämnade motioner
9 MOTIONER TILL M22 2021103  ( innehåller utlåtande från TK)
Valberedningens förslag M-båt 2021 ( avser från och med 28 november 2021) 
Translate »