Info från årsmötet

DSC_7885
Vinnare av Halvmodellen: Tord Bergman M30-1 Vinnare av Kanonen: Tord Bergman M30-1
Vinnare av Debutanten: Johan Karlsson M30-117
Vinnare av Trimpokalen: Ulf Engblom M30-69

- Bo Stenström avtackades efter sin tid som ordförande och Johnnie och Gregor hälsades välkomna till sina nya platser i styrelsen.
- De båtar som kommer till SM för första gången får sin startavgift efterskänkt.
- Mötet beslutar att förbundet, enligt ordförandes förslag, skall efterskänka avgiften till de
som tagit ut ritningar för att producera nya båtar under tiden från 2000 till dags dato.

Läs hela protokollet här:
http://www.mbat.nu/?page_id=161