Seglingar i halvmodellen 2013

Långa slanka skrov ger hög marchfart och bekväma rörelser i vattnet kopia
Foto: Johan Granath

M-båts Yachten (Bubbholmarna) 25 Maj 
Vikingaregattan  15-16 Juni
Sundbyholmssregattan   15 Juni 
Distansen*    2 Juli.
Tune-up (Uppsala)   3 Juli
SM (Uppsala)    4-6 Juli  
Svearnas ordinarie:   24 Aug.
Vikingarnas inbjudningssegling 7-8 Sept. 
Höst Rasta 14-15 Sept. 
 
Andra seglingar kan självklart också ingå i halvmodellen men för att räknas så måste de som har deltagit
i dessa seglingar själva rapportera in resultaten till M30 Eskadern (Ordf. eller Sekr.)                                                                                                                

Vänligen kontrollera även datum för seglingarna vid anmälan. 
Fyra bästa seglingarna räknas. Poängberäkning i omvänd ordning t.ex. vid 5 deltagande båtar får första båt 5 p, andra båt 4 p o.s.v. Vid flera delseglingar plussas antalet seglingar på resultatet.Vid exempelvis 3 delseglingar får vid 5 deltagande båtar första båt 5+3 p, andra båt 4+3 p o.s.v.
 
*) Startplats meddelas på hemsidan