m30@telia.com upphör

Denna e-mail adress kommer inte längre att underhållas och mail skickade till den kommer ej läsas och möjligen returneras med icke känd destination som anledning. Använd kontaktuppgifter i vänstra kolumnen samt under avdelning "Eskadern". Detta är slutfasen av flytten av M30 siten till m30.mbat.nu. Uppdatera era adress register!

Glad Påsk /wm