Årsmötesnytt

Nya regler och ny styrelse blev resutatet av årets Mbåtsförbundsårsmöte. Här kommer väl valda höjdpunkter direkt ur mötesprotokollet:

Följande styrelseposter valdes:
Till ordförande valdes Kristina Lundevall på 2 år.
Till sekreterare valdes Örjan Sundqvist på 2 år.
Till suppleant M15/M25 valdes Per Bergman på 2 år.
Till representant M22 valdes.... osv

ladda ner resten av höjdpunkterna från mötet via den länk...

Många motioner behandlades och finns att ses här:

webmaster undrar stilla om dessa gäller ifrån i år eller om dom måste godkännas av SSF innan dom kan vinna "laga kraft"? Dom som vet får gärna skicka ett mejl.