Adressen?

Info från webmaster här :)

Vi kommer att ta bort möjligheten att nå denna sida via adressen "http://www.m30.nu" för att spara pengar och städa upp i www djungeln. Ni som kommer hit via bokmärken/ favoriter/länkar kommer att se nån form av konstig sida istället för denna om sådär en månad om ni inte ändrar dessa till:

http://m30.mbat.nu

den används tex. från Mbåtsförbundets hemsida.Thats all / wm