Delrapport från årsmötet

Här kommer en delrapport från årsmötet. Jag tar upp tre beslut som påverkar segeltillverkningen. Hela protokollet får komma från styrelsen när de blir klara.
 
  1. Nya lattlängder tillåtna på M30 och M22. De tre nedre lattorna får vara max 1500 mm.Detta innebär inte att alla tre har den längden. Enligt Next är den nedersta lattan(1) mest angelägen följt av latta 2 nerifrån. Latta 3 kommer inte att förlängas enl. deras tanke.
  2. Storleken på siktruta(fönster) ökas till det dubbla. Se i klassbestämmelserna de gamla måtten.
  3. Storsegel får endast tillverkas i Dacron(exaktare spec. när årsmötesprotokollet läggs ut). Storsegel i "plast"(laminatsegel mm) godkänns inte i fortsättningen. Gamla segel får dock brukas.
Fler beslut togs på mötet men dessa rör inte segeltillverkningen varför vi får invänta hela protokollet utlagt på MBF.s sida.
               
Eskaderchefen