Årsmötet 19/1 2008 på Långholmen

M30-Eskadermöte 11-12 och MBF- årsmöte kl. 13 i Spinnhuset på Långholmen(Göta SS)

Hälsar Totte