Från skattemästaren

Efter senaste utskicket av tidningen med påminnelse om obetalda medlemsavgifter, har frågor ställts av många som betalade med trots det fick påminnelse. Vid ett antal inbetalningar saknas det uppgifter om vem som gjort inbetalningen. När ni gör inbetalningar så var noggranna med att skriva ert namn och vilken typ av klass du tillhör (M15, M22, M25 eller M30). Vid annan inbetalning, tex för kalender eller vimplar etc så ange alltid vad inbetalningen avser. Varje intäkt är kopplad till ett intäktskonto och det är svårt för mig att gissa vem som gör inbetalningen och till vilket intäktskonto intäkten hör. Om du har gjort en inbetalning men ändå fått en påminnelse så beklagar jag detta, ta kontakt med mig så kan jag hjälpa er.
Brittmarie Sagnil 076 315 93 09