Uppdaterade klassbestämmelser

Följande uppdatering infördes på stämman 2014:

" B.5.1 För båtar inmätta och godkända år 2005 eller senare gäller klassbeviset tills vidare. För att klassbeviset skall vara giltigt får under giltighetstiden inga från ritningarna och bestämmelserna avvikande ändringar utföras utan Tekniska Kommitténs skriftliga medgivande."