Kölar ?

Finns det kölar liggande? Vet ni någon båt som ska skrotas? Meddela då er respektive klassföreträdare då kölar behövs för framtida nybyggnation.