Posted by kjell | Nyheter från förbundet

På dagens årsmöte  delades 2019 års halvmodell M30 klassen ut till Ulf Engblom i som seglar M30-69 May-Lou, av Vice Ordförande Tord Bergman( till vänster). Bosse Stenström  berättade om det pågående arbetet med  M-båtsboken som beräknas att bli klar till båtmässan Allt för Sjön 2020. Han berättade också om Holms Yachtvarv via utdrag från boken som han författat tillsammans med Eva Berglund. Nyval och omval av ledamöter till M-båtsstyrelsen är avklarade. Några platser blev ombytta, Exakt hur styrelsen m.m. blev vald kommer att läggas upp på hemsidan när årsmötesprotokollet är justerat.IMG_6566

Translate »