M-bat 2022 Neppe 2022

M-båtsförbundet kommer att ha en monter i B hallen nära östra ingången på båtmässan i Älvsjö 11-20 mars 2022, i montern kan du hämta kunskap om M-båtarna, montern kommer att bemannas av seglare från M-båtklasserna, dessa är M15, M22, M25 och M30. I anslutning till vår monter kommer också klasserna Neptunkryssare, Skärgpårdskryssare, samt båtsällskapen SYS och GYS med flera att visa sina verksamheter. Känner du som M-båtsseglare och medlem att du vill hjälpa till med ett 4 timmars pass eller fler, sänd ett mail till info@m-batsforbundet(dot)se Med vänlig hälsning, Kjell Gustafson 

Lite om innehållet: Kallelse till Årsmötet, motioner, M25:an fyller 75 år 2022. Kassörens ruta,  M22 reportage, Eskadechefen M30berättar,  och Eskaderreportage, 3st M-båtar ställde upp i Kolfiberrodret, en M25:a seglade Sandhamnsregattan by Bluewater, resultat m.m.

Har du som medlem inte fått tidningen i din brevlåda? meddela till info(at)m-batsforbundet.se, så skall vi försöka att lösa det!

M-båt 3:4 2021Är du medlem och inte fått kallelsen via mail sänd ett mail till info@m-batsforbundet(dot)se
Medlemmar kallas till årsmöte  söndagen den 28 november kl 13.00 
Plats: Göta Segelsällskap Spinnhuset  Alstaviksvägen 8 på Långholmen Stockholm ( lättaste vägen  är att hitta  lokalen är att gå ”vägen” Långholmsmuren och ta till höger in på gården där  GSS båtar står uppställda, runda den högra sidan. GSS lokal ligger på bottenvåningen. Välkomna. I mailet till medlemmarna bifogades 10 filer enligt följande rubriker 
1 Årsmöte 28 nov 2021 M-båt Dagordning 
2 Verksamhetsberättelse 2020-2021  M-båt
3 Verksamhetsplan 2022 M-båtsförbundet
5 Förvaltningsberättelse 2021
6 Mbåtsförbundet motion om webb mm
7 Mbåtsförbundet motion om M22
8 Styrelsens utlåtande avseende inlämnade motioner
9 MOTIONER TILL M22 2021103  ( innehåller utlåtande från TK)
Valberedningens förslag M-båt 2021 ( avser från och med 28 november 2021) 
Translate »