M-båtsägare / medlemmar inbjudes Söndagen den 24 november kl.10.00 Bosse Stenström kommer att visa lite bilder via LCD projektor och berätta om det kända varvet Holms i Gamleby, samt också berätta om det på gående[...]
Härmed kallas alla medlemmar i M-båtsförbundet till ordinarie årsmöte Tid: Söndag 24 november 2019 kl. 13.00 Plats: Spinnhuset, Göta SS, Långholmen. Dokument: Motioner: Dagordning: 1 Årsmötets öppnande 2 Upprop och upprättande av röstlängd 3 Val[...]


Translate »