M-Båtsförbundet är klassförbund för klasserna: M15, M22, M25 och M30 och är anslutet till Svenska seglarförbundet.

M-Båtarna är nationella klasser. M-Båtsförbundet hanterar tekniska frågor, klass- bestämmelser, medlemsmatrikel, bevakar M-Båts-seglares intressen samt medverkar vid arrangerande av Svenskt mästerskap för M22 och M30 samt Riksmästerskap för M25.

Vår klubbtidning heter M-Båten och utges i 4 nummer per år till våra medlemmar. M-Båtsförbundet verkar för kappsegling, kunskap, kamratskap och aktiviteter.

M-båtsförbundets stadgar: Stadgar årsmöte 2017(pdf)
M-båtsförbundets organisationsplan: Organisationsplan årsmöte 2017(pdf)
M-båtsförbundets verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2017-18 (pdf)

M-båtsförbundets årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser (länk)

Representanter i M-båtsförbundet

Styrelse fram till årsmöte 2019
Ordförande: Gregor Wierusz, M30-63, (2019) o7o-783 22 17
Vice ordförande: Tord Bergman M30-1, (2020) o7o-780 45 66
Sekreterare: Eva Myrin M30-121, (2019) o7o-760 45 56
Kassör: Michael Schyllberg M25-18, (2020) o7o-682 71 50
Representant M15/M25: Kjell Gustafson M25-4, (2020) o7o-543 34 36
Representant M30: Uffe Engblom, M30-69, (2019) o7o-416 35 19
Representant M22: Kristina Lundevall M22-88, (2019) o7o-840 44 78
Webbansvarig: Pontus Andersson M25-31, o7o-575 45 67

OBS: Samtliga representanter i styrelsen nås på e-mail: fornamn.efternamn@m-batsforbundet.se
Det går även att skicka till ”ordforande”, ”vice.ordforande”, ”sekreterare”, ”kassor” och ”webmaster” (@m-batsforbundet.se).

Revisor: Bertil Holmér fd M25-50, (2020) o7o-650 27 42
Revisor: Magnus Nilsson, M30-74, (2019) o7o-555 o8 78

Valberedning
Sammankallande: Stig Kranberg M25-11, o7o-517 19 24
Ledamot: Christoffer Clevhammar M22-140, o7o-601 11 76‬
Ledamot: Göran Lindahl, M30-44, o76-234 72 24

Tekniska kommittén samt mätmän hittar Du under Teknik

M-Båtsförbundet
PlusGiro
655121-2
IBAN-NR:
SE51 9500 0099 6034 0655 1212
BIC/SWIFT-kod: NDEASESSTranslate »