M-Båtsförbundet är klassförbund för klasserna: M15, M22, M25 och M30 och är anslutet till Svenska seglarförbundet.

M-Båtarna är nationella klasser. M-Båtsförbundet hanterar tekniska frågor, klass- bestämmelser, medlemsmatrikel, bevakar M-Båts-seglares intressen samt medverkar vid arrangerande av Svenskt mästerskap för M22 och M30 samt Riksmästerskap för M25.

Vår klubbtidning heter M-Båten och utges i 4 nummer per år till våra medlemmar. M-Båtsförbundet verkar för kappsegling, kunskap, kamratskap och aktiviteter.

M-båtsförbundets stadgar:Stadgar M-båtsförbundet (pdf)
M-båtsförbundets organisationsplan: Organisationsplan Stadgar M-båtsförbundet (pdf)
M-båtsförbundets verksamhetsplan:M-båt Verksamhetsplan 2022 (pdf)

M-båtsförbundets årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser (länk)

Representanter i M-båtsförbundet

Styrelse  ”siffror inom parantes avser mandattid till och med det året”
Ordförande: Johanna Rosenlind M22-140, (2023) 070-289 03 08
Vice ordförande: Tord Bergman M30-1, (2022) 070-780 45 66
Sekreterare: M22: Johan Hultgren, M22-44 (2023)  0723163082
Kassör: Michael Schyllberg M25-18, (2022) 070-682 71 50
Representant M15/M25: Kjell Gustafson M25-4, (2022) 070-543 34 36
Representant M30: Uffe Engblom, M30-69, (2022) 070-416 35 19
Representant M22: Gabriel Johannesson, M22 85 (2023) 070-738 08 34
Webbansvarig: Christoffer Clevhammar M22-140, (2023) 070-601 11 76‬

Revisor: Bertil Holmér fd M25-50, (2022) 070-650 27 42

Revisor: Bo Fritzell, M25-69, (2023) 070-789 17 34

Valberedning
Sammankallande: Göran Lindahl, M30-44, 076-234 72 24
Ledamot:  Calle Janmark M22-42 , 0730-742 944
Ledamot: Henrik Edberg M30-112, 073-623 79 16

Tekniska kommittén samt mätmän hittar Du under Teknik

M-Båtsförbundet
PlusGiro
655121-2
IBAN-NR:
SE51 9500 0099 6034 0655 1212
BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

Swisch nummer: 123 26 413 14Translate »