M30 – FÖRESLAGNA SEGLINGAR I HALVMODELLEN 2021

M-båts Yachten (Västeråsfjärden) 29 Maj

Vikingaregattan 19-20 Juni

Distansen* 6 Juli

Tune-up (Rastaholm) 7 Juli

SM (Rastaholm)8-10 Juli

Gäddisregattan 21 Aug

M-båts Yachten del 2 (i anslutning till Rågsäcken) 28 Aug (Se SSAros hemsida)

Höst Rasta 18-19 Sept.

   

Andra seglingar kan självklart också ingå i halvmodellen men för att räknas så måste de som har deltagit

i dessa seglingar själva rapportera in resultaten till M30 Eskadern (Ordf. eller Sekr.)                                                                                                                                          

Vänligen kontrollera även datum för seglingarna vid anmälan. 

Fyra bästa seglingarna räknas. Poängberäkning i omvänd ordning t.ex. vid 5 deltagande båtar får första båt 5 p, andra båt 4 p o.s.v. Vid flera delseglingar plusas antalet seglingar på resultatet.Vid exempelvis 3 delseglingar får vid 5 deltagande båtar  första båt 5+3 p, andra båt 4+3 p o.s.v.

*) Startplats meddelas senare på denna hemsida eller ring Totte Bergman  M30-1  telefon o7o-780 45 66. Totte kan också meddela hur anmälan görs till de olika seglingarna,om något är oklart. 

 Translate »