M30 – FÖRESLAGNA SEGLINGAR I HALVMODELLEN 2020

M-båts Yachten (Västeråsfjärden) 30 Maj

Vikingaregattan 13-14 Juni

SM (Rastaholm) 5- 8 augusti

Gäddisregattan 22-23 Aug

M-båts Yachten del 2 (Västeråsfjärden) 29 Aug 

Höst Rasta 12-13 Sept.

Andra seglingar kan självklart också ingå i halvmodellen men för att räknas så måste de som har deltagit i dessa seglingar själva rapportera in resultaten till  Göran Lindahl o7o-234 72 24 som sköter M30 seglingarnas resultattabeller.

Vänligen kontrollera även datum för seglingarna vid anmälan. 

Fyra bästa seglingarna räknas. Poängberäkning i omvänd ordning t.ex. vid 5 deltagande båtar får första båt 5 p, andra båt 4 p o.s.v. Vid flera delseglingar plusas antalet seglingar på resultatet.Vid exempelvis 3 delseglingar får vid 5 deltagande båtar  första båt 5+3 p, andra båt 4+3 p o.s.v.

*) Startplats meddelas på hemsidan 

 Translate »