Posted by kjell | Nyheter från förbundet

Studiebesök m.m. läs i detta brev som är utskickat till dem vi har mailadresser till, har du inte fått det?  Då kan det vara läge att återkoppla till vår mail, avi för medlemsavgift 2024 hittar du här>>>> Medlemsavgift

Medlemstidningen M-båten beräknas att lämna tryckeriet vecka 8, nedan kan du se lite om vad den kommer att innehålla, klicka på bilden.

 M-båten på gång

Translate »