Härmed kallas alla medlemmar i M-båtsförbundet till ordinarie årsmöte 2020

Tid: Söndag, den  22 november 2020, kl 13,00

 

På grund av den rådande pandemin sker årets årsmöte för M-båtsförbundet i digital form med hjälp av plattformen Microsoft Teams.

 

Anmälan sker via mail till Christofer.Clevhammar@adero.nu. Inför mötet distribueras en inbjudan med direktlänk till mötet.

Kallelsen med ytterligare instruktioner skickas ut  mail till medlemmar i M-båtsförbundet från förbundets info adress den  1 november.

M-båtsveckan med tillhörande SM och KLM är i år inställt 

Att organisera Mästerskapseglngar för våra klasser under rådande Covid-19 restriktioner går tyvärr inte att genomföra.

Arrangören väljer att skjuta på Mästerskapseglingarna till 2021, seglingarna är då planerade att ske på samma plats Rastaholm.

Beslutet är taget i samförstånd med M-båtsförbundets styrelse. Att SM ej seglas under 2020  kommer ej att påverka SM-statusen för SM-klasserna.

 

Translate »