Neptunkryssarförbundet ordnar studiebesök hos
Anell Båtbyggeri
lördagen den 11 januari kl. 12.00 Medlemmar i M-båtsförbundet är också välkomna.

Annell Båtbyggeri består av sex hängivna båtbyggare och båtsnickare. Anders Annell är ledare och båtbyggeriets grundare. Vårt båtsnickeri finns sedan starten 1995 på Värmdö utanför Stockholm, där vi arbetar med det vi älskar – renovera, bygga och underhålla båtar av trä. Vi har specialistkompetens inom traditionella hantverksmetoder, och utvecklar nya tekniker inom båtbyggeri. När vi arbetar är det väsentligt med omsorg. Både om kvalitet i utförande och materialval, och att det ska bli vackert. Våra kunder och deras båtar är viktiga för oss. Innehar mästarbrev i båtbyggeri.

Anders Anell kommer att berätta om träbåtbyggande, och pågående renoveringar. Tillfälle ges för frågestund om tillvägagångssätt för de som behöver renovera eller snickra något!

Nedanstående båtar finns inne i vinter.

Tre 75:or ( 75 kvm segelyta) Måsen, MärtaHelena, och Trumph.
Roligt att dom är byggda efter tre olika regler (Märta är byggd efter amerikanska regeln, Måsen efter kubregeln och Trumph efter skärgårdskryssarregeln)

Övriga segelbåtar inne för omsorg är SparkmanStephens Brilliant, en M25:a och sist men inte minst viktig, en folkbåt.

Bland de större pågående arbetena på motorbåtar, om det finns intresse att titta på dom också,
är Tournesol, från 1912, 18.5 meter väldigt vacker salongsbåt, där byter vi 2/3 av skrovet, Thelma, en 16 meters CGP från 1916, där byter vi allt utom skrovet – redan bytt av ägarna själva,
Arken, havsgående väldigt fin CGP från 1926, inne för bottenbyte, och så Ragnhild, ångslup från 1890, inne för att byta hela skrovet minus några få bitar.
och så en hel del småbåtar förstås.

Adressen till båtbyggeriet är Älvsbyvägen 26 139 52 Värmdö Färdbeskrivning finns på https://annellbatbyggeri.se

För de som vill samåka så föreslår jag att vi träffas vid Stockholms Centralstation på Vasagatan kl.11.00. Bilfärden är beräknad att ta cirka 40 minuter.

OBS Anmäl ditt deltagande snarast! Meddela namn båttyp och båtnummer meddela också om du vill samåka så försöker vi ordna det.

Anmälan görs till  neptunkryssare@telia.com  senast den 15 december.

Mvh Kjell Gustafson 070-543 34 36 ( M25-4)

Det blir lite fika, macka, bulle till självkostnadspris på båtbyggeriet,
Efter studiebesöket så kan de/vi som fortfarande är hungriga gå på lokal och äta något gott!

Välkomna

 

På dagens årsmöte  delades 2019 års halvmodell M30 klassen ut till Ulf Engblom i som seglar M30-69 May-Lou, av Vice Ordförande Tord Bergman( till vänster). Bosse Stenström  berättade om det pågående arbetet med  M-båtsboken som beräknas att bli klar till båtmässan Allt för Sjön 2020. Han berättade också om Holms Yachtvarv via utdrag från boken som han författat tillsammans med Eva Berglund. Nyval och omval av ledamöter till M-båtsstyrelsen är avklarade. Några platser blev ombytta, Exakt hur styrelsen m.m. blev vald kommer att läggas upp på hemsidan när årsmötesprotokollet är justerat.IMG_6566

M-båtsägare / medlemmar inbjudes Söndagen den 24 november kl.10.00

Bosse Stenström kommer att visa lite bilder via LCD projektor och berätta om det kända varvet Holms i Gamleby, samt också berätta om det på gående projektet med

M-båtsboken som han jobbar med.

Det kommer att finnas tid för lite övrigt M-båtsresonemang också.

Vid c:a 12 tiden erbjuds det mackor, frukt, öl och ramlösa, för självkostnadspris.

 

Samma dag och i samma lokal blir det M- båtsförbundets årsmöte kl.13.

Så passa på att slå två flugor i en smäll.

Härmed kallas alla medlemmar i M-båtsförbundet till ordinarie årsmöte

Tid: Söndag 24 november 2019 kl. 13.00 Plats: Spinnhuset, Göta SS, Långholmen.

Dokument: Motioner: Dagordning:

1 Årsmötets öppnande

2 Upprop och upprättande av röstlängd

3 Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

4 Val av två rösträknare

5 Fråga angående mötets behöriga utlysande

6 Val av ordförande och sekreterare för mötet

7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Val av styrelsemedlemmar enligt paragraf 19

11 Val av revisor enligt paragraf 19

12 Val av valnämnd enligt paragraf 19

13 Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut

14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget

15 Övriga frågor

16 Mötets avslutande

Välkomna önskar styrelsen för M-båtsförbundet!

Translate »