Posted by kjell | Nyheter från förbundet

Idag har vi mailat till M-båtsägare och stödjande som var betalande medlemmar under 2023, med info om bland annat M-båtsförbundets blivande deltagande i båtmässan allt för sjön. Har du betalat medlemsavgiften till M-båtsförbundet 2023 och inte fått något mail så återkoppla till oss.

Vill du redan nu betala medlemsavgift för 2024 så är avgiften 350 SEK för båtägare, Gastar eller stödjande utan M-båt betalar 150 SEK.

Betala via Plus Giro 655121-2 eller med Swisch 1232641314, OBS glöm inte att meddela tillhörighet ( M15, M22, M25, eller M30) meddela även eventuella förändringar adress  e-post telefonnummer etc. det gör du lättast till info@m-batsforbundet.se 

Vill du som är medlem hjälpa till se tider på Allt för sjön 2024 M-båtsförbundet Bemanningschemaoch meddela till vår info adress så bokar vi in dig.

Translate »