Välkommen till en skön sommar med M-båtssegling!

segelbåtar

Hoppas att vi kommer att ses till sjöss under något av sommarens arrangemang. Här är tips på var du kommer att hitta andra m-båtsseglare i sommar.

Mälarbåtsveckan börjar med en träff på Hundudden måndagen den 16:e juli. På tisdagen avseglar vi i eskader från Hundudden till SM-seglingarna på Ekholmen.

Veckan fortsätter med tune-up på onsdagen den 18:e juli.

SM/KM avgörs sedan under torsdag till lördag och arrangeras av Vikingarnas Segelsällskap. På lördagskvällen avslutas Mälarbåtsveckan med regattamiddag på Ekholmen.

För de som vill delta går en gemensam eskadersegling ut i skärgården. Avfärden planeras till söndagen den 22:a juli.

Den 27:e juli är det Båtvid-träff på Gällnöfladen vid Västerholmen i Stockholms skärgård. Samma helg arrangeras Hundraåringarnas Regatta i Mariefred. En träff för klassiska båtar.

Den 1:a september går Hyundai Cup av stapeln.

Höstrasta, en kappsegling på Rastaholm över två dagar går i år av stapeln 8-9:e september.

Välkomna att hänga med i den trevliga gemenskapen vid våra arrangemang i sommar.

//StyrelsenGDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR är den dataskyddsförordning som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Förordningen antogs i april 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR  syftar till att stärka dataskyddet för personer inom  EU.

Om oss

M-båtsförbundet är klassförbund för båtklasserna: M15, M22, M25 och M30 och är anslutet till Svenska seglarförbundet. M-båtsförbundet hanterar tekniska frågor, klassbestämmelser, medlemsmatrikel, båtregister, bevakar M-båtsseglares intressen samt medverkar vid arrangerande av Svenskt mästerskap för M22 och M30 samt Riksmästerskap för M25. Alla referenser till ”vi” och ”vår” nedan hör till M-båtsförbundet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att M-båtsförbundet ska kunna bedriva sin verksamhet hanteras personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Personuppgifterna består bl a av namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgifter om M-båtsägande (båttyp, båtnummer, båtklubb etc).

Vi använder dina personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter, exempelvis segeltävlingar och eskaderseglingar, för att kommunicera med medlemmarna, för att hantera medlemsavgifter och för att upprätthålla vårt båtregister över M-båtarna.

Personuppgifterna kan också förekomma i den löpande texten på vår hemsida www.m-batsforbundet.se, inkl den nedladdbara pdf-versionen av vår medlemstidning, på vår facebooksida och övrig sociala media. Exempel är tävlingsresultat, hedersomnämnanden, studiebesök, klubbträffar, båtregister och liknande som är förenligt med M-båtsförbundets verksamhet.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter delas inte med någon utomstående förutom i vissa fall med vårt moderförbund Svenska seglarförbundet och med myndigheter vi av lagliga skäl kan bli skyldiga lämna uppgifter till.

M-båtsförbundets personuppgifter lagras inom EU.

Om du inte vill vara med…

När vi hanterar dina personuppgifter har du rättigheter enligt dataskydds-förordningen. Det innebär att du har rätt att få information om vilken information vi lagrar om dig och hur vi hanterar dessa uppgifter. Du kan även be oss ta bort dem eller ändra felaktigheter.

Om du vill avregistrera dig (gå ur M-båtsförbundet) eller ändra någon uppgift kontaktar du oss på info@m-batsforbundet.se.Inbjudan

Kappsegling: SM för M22 och M30, samt KLM för M25

Datum: 18-21 juli 2018

Arrangör: Vikingarnas Segelsällskap

1. Regler

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på VSS Klubbhus på Ekholmen.


1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 9 juli 2018 via ifyllande av formulär på VSS hemsida/kappsegling. Efteranmälning senast 13 juli. Följande länk går till anmälningsformuläret: https://simplesignup.se/events/130334

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: Anmälarens namn telefonnummer och e-postadress, Skepparens namn och båtklubb, båttyp och segelnummer, gastarnas namn och båtklubb.

3.3 Anmälningsavgiften är 1200 kr och betalas genom insättning på VSS kappseglingskommitté Pg-konto 100 85 17-3. Om anmälan görs inom ordinarie anmälningstid är anmälningsavgiften 1000 kr.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 18 juli 2018 kl.1800.
Tävlingsexpeditionen är belägen i VSS klubbhus på Ekholmen.

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från 
 kappseglingskommittén.

4.7 Besikningskontroller kommer att genomföras.

5. Tidsprogram

5.1 Program
 18 juli kl 14.00 ”Tune-up Race”

Registrering vid regattaexpeditionen 18 juli mellan 09.00 och 18.00.

Besiktning, säkerhetskontroll

Invigning på Ekholmen 19 juli 2018 kl 09.00

.Mästerskapsseglingarna pågår 19-21 juli.
Tid för första varningssignal är planerad till kl. 10.55 alla seglingsdagar

Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslutande den 21 juli.

5.2 8 kappseglingar är planerade

6. Genomförande

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Östra Saxarfjärden

8. Banan

8.1 Banan är en är en kryss-länsbana

9. Protester och straff

9.2 KSR Appendix T gäller med det undantaget i T1 att om straffet tas före protesttidens utgång är straffet 20% och om det tas efter protesttidens utgång är straffet 30%.

10. Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.

11. Priser

11.1 RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i 
miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. 
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller 
kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver 
respektive brons. 
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

11.2 Priser kommer att utdelas i varje klass, med ett pris per påbörjat tretal kappseglande båtar.

12. Regler för stödpersoner

a) Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.


Datum: 2018-03-23

Namn: Anders Kriström

Bilaga till inbjudan.

Inkvarteringsmöjligheter saknas på Ekholmen. I närheten finns inkvarteringsmöjligheter i mindre omfattning på Grinda och vid Linanäs på Ljusterö, bokas av de tävlande.

Ekholmen kan endast nås via båt. Med Vaxholmsbåt kan man ta sig till Stora Saxaröns brygga, där hämtning kan ordnas via kontakt med VSS hamnvärd (tel 08-541 340 15).

Möjlighet att få besättningsmedlemmar på platsen kan inte utlovas.

Ekholmen har följande faciliteter:
– Klubbhus med mindre kaffeservering
– Hamnanläggning med tillgång till el
– Förtöjning får ske med ankring (endast ett fåtal bojar finns)
– Mulltoa
– Dansbana
– Liten vedeldad bastu
På Ekholmen kommer sötvatten att finnas tillgängligt i liten skala

Sjösättningsmöjligheter finns i VSS hamn vid VSS hamn vid Hundudden, Djurgården med pelarkran som tar max 2 ton. Sjösättning kan ske 15-17 juli efter överenskommelse via telefon 070-738 81 59 (Anders Kriström)
Från Hundudden till Ekholmen är det ungefär 13 distansminuter.

Kartor, beskrivningar eller annan information om platsen finns via VSS hemsida www.vss.nu/ekholmen

Program och kostnader för sociala arrangemang i samband med regattan saknas f.n. Mer info kommer via VSS hemsida.Välkomna till Båtmässan i Älvsjö. Classic Boat på Allt för sjön. 3-11 Mars 2018 
Här har vi som seglar och gillar M-båtar en bra möjlighet att berätta mer om M-båtsklasserna.
Det kan gälla turistsegling i Sveriges fina seglarvatten, eller kappsegling, båtvård, och renoveringstips m.m.
Välkomna till monter C19:36.

M25-4 Felicia 1997 Foto Bengt Sandén M25-4

Translate »