M-båtsägare / medlemmar inbjudes Söndagen den 24 november kl.10.00

Bosse Stenström kommer att visa lite bilder via LCD projektor och berätta om det kända varvet Holms i Gamleby, samt också berätta om det på gående projektet med

M-båtsboken som han jobbar med.

Det kommer att finnas tid för lite övrigt M-båtsresonemang också.

Vid c:a 12 tiden erbjuds det mackor, frukt, öl och ramlösa, för självkostnadspris.

 

Samma dag och i samma lokal blir det M- båtsförbundets årsmöte kl.13.

Så passa på att slå två flugor i en smäll.

Härmed kallas alla medlemmar i M-båtsförbundet till ordinarie årsmöte

Tid: Söndag 24 november 2019 kl. 13.00 Plats: Spinnhuset, Göta SS, Långholmen.

Dokument: Motioner: Dagordning:

1 Årsmötets öppnande

2 Upprop och upprättande av röstlängd

3 Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

4 Val av två rösträknare

5 Fråga angående mötets behöriga utlysande

6 Val av ordförande och sekreterare för mötet

7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Val av styrelsemedlemmar enligt paragraf 19

11 Val av revisor enligt paragraf 19

12 Val av valnämnd enligt paragraf 19

13 Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut

14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget

15 Övriga frågor

16 Mötets avslutande

Välkomna önskar styrelsen för M-båtsförbundet!IMG_20190802_160737

Årets SM-vecka arrangerades av SS Svearns, Eskilstuna. Banan var förlagd till västra Blacken och Bubbholmen var hamn för alla seglare.

M30-klassen samlade 19 båtar, M22 11 båtar.

 P1050713

Någon distanssegling/tillfartssegling blev inte av denna gång pga alltför hårt väder.

Tune up seglades där Calle Janmark i sin nyinskaffade M22-42 Kuling var snabbaste M22:a – och båt då klasserna seglade mot varandra via SRS. Gastarna i M30-1 Yrhättan vann M30-klassen.

P1050741

I tidvis mycket svåra och svaga vindförhållanden där endast sex seglingar kunde genomföras blev M30-1 Yrhättan för fjärde året i rad vinnare. Totte Bergman, Uffe Andersson- Frejd och Micke Sääf

vann första seglingen och kunde sedan behålla ledarflaggan genom hela regattan. Serien blev 1,3,2,3,2,1.

Andra plats gick till Svearnas Björn Johansson som hade Mattias Gustafsson och Fredrik Edberg ombord på nr 132. Stormästare Janmark, Eva o Henrik tillsammans med Roffe Plåt tog bronset tätt före Nisse Olsson, Magnus Olsson och Svante Wibom i 123 Elise. Därefter Uffe Engblom (69 May Lou), Oskar Bergman (129 Svala).

I segling nr 5 klarade Totte maxtiden med 20 sekunder vilket ställde till det för flera deltagare som fick DNF då de inte hann i mål på 20 minuter. Hade Yrhättan inte hunnit imål hade t.ex. Nisse Olsson blivit tvåa , Janmark fyra mm.

En sjunde segling startades men avbröts efter ett varv- då med Snafsan (44) med Stene Thorold, Göran Lindahl och ordförande Gregor i ledning.

I M22-klassen handlade det främst om M22-85 Solett med Stefan Hultgren och nye ägaren Gabriel Johannesson, M22-42 Kuling med Calle Janmark och  Embla Morast och nr 88 Colibri med Snurpan Lundevall och Peter Lake.

Tight där slutordningen blev som ovan. Friskvindsseglarna Björnberg och Köhler strax bakom i de svaga vindarna med stora vindhål.

Hela resultatlistan finns på SS Svearnas länk:

https://drive.google.com/file/d/1YQJWaJLJrUM1TSrFj7Wibn0zb2BvYnsP/view

Et stort tack till Lars-Göran Birgersson och hela det fina gänget som arrangerade årets regatta!

 P1050700 P1050713 P1050736P1050748 P1050751 P1050759

Segla Vackert- Segla MälarbåtKontakta Tord Bergman på  +46 7o-78o 45 66

eller Anders Torenberg på  +46 7o-147 11 31

Betalning 100 svenska kronor sätts in på  Swisch nr 1232641314  eller betalas på PlusGiro-konto 655121-2 

Vill du att vimpeln skall skickas till dig tillkommer  för porto och kuvert 30 SEK. (inom Sverige)

OBS Viktigt att du meddelar var betalningen avser samt avsändare.

Vill du sälja din M-båt? Medlemmar kan annonsera kostnadsritt på Köp och Sälj.  Skicka ditt manus till info(at)m-batsforbundet.se

Translate »