M22 2008

M22 ritades och konstruerades 1930. Gustav Estlander fick i uppdrag av Mälarens Seglarförbund att rita M22:an.

”Med tanke på att giva seglarna en båt som de kunde både kappsegla med och använda till familjebåt. Genom sin enkelhet i byggnad och material samt långa giltighetstid skulle det till och med efter flera år vid en försäljning ej åsamka säljaren någon nämnvärd förlust..…”

Gustav Estlander fick uppdraget efter att många av dåtidens yachtkonstruktörer inte ville rita en båt som skulle byggas i så många exemplar att de riskerade att göra sig själva arbetslösa. På så vis blev Mälar 22:an Sveriges allra första riktiga entypsbåt. Mellan 1930 och 1940 byggdes i medeltal 10 båtar per år. 1948 byggdes nr 136, vilken är den näst sista båten. 137:an blev klar 1962.

Av 137 utlämnade nummer har 134 M22:or byggts och klassats. Drygt hälften är varvsbyggda. På 1930-talet kunde man amatörbygga sin M22 för en kostnad på 1.300 kronor. De två först byggda båtarna, Emett och Emtvå, kostade 2.800 kronor och var lottbåtar. En M22 i toppskick kostar idag mellan 30-70.000 kronor.

page1_1

M22-klubben bildades 1969 och i stadgarna står att:

”Sektionen har till ändamål att verka för att bevara och förnya intresset för den egna klassen, främja kappsegling inom den egna klassen såväl som mellan de olika M-båtarna, sprida kännedom om jakterna och om vården av dem, anordna gemensamma sociala aktiviteter för medlemmarna samt framför allt göra allt som står i dess makt för att slå vakt om den särskilda gemenskap som finns bland M-båtsseglare.”

…och det är det vi försöker rikta vår verksamhet efter. Vi hoppas att vår nya hemsida ska kunna hjälpa oss i det arbetet och att du som medlem vill hjälpa oss att göra sidan ännu bättre med texter, bilder, tips eller det just du känner saknas.

Styrelserepresentanter mm. för M-båtsförbundet går att läsa på m-batsforbundet.se/organisation

page5_1

Båtregister

Nr 1:a namn År Båtbyggare Byggort 1:a ägare
1 Emett 1930 G. Olsson Stockholm Olle Eriksson
2 Emtvå 1930 G. Olsson Stockholm Oskar Lindström
3 Top 1930 Erik Eriksson Båt Strängnäs Tore Gustafsson
4 Stormy Weather 1931 Erik Eriksson Båt Strängnäs J-E Josephson
5 Siv 1931 Sivert Nilsson Södertälje Sivert Nilsson
6 Besevoll 1930 Rosättra varv Stockholm Bengt Liedstrand
7 Carina 1930 Erik Eriksson Båt Strängnäs ?
8 Lill-Inga 1931 Nyberg Stockholm Nyberg
9 Jokern 2 1931 Erik Eriksson Båt Strängnäs Ragnar Lundin
10 Tovea 1931 G. Lidblom Linköping Evert Anderini
11 Älvan 1935 Arvid Svärd Torshälla Arvid Svärd
12 Espanita 1932 Sandberg, Hesselgren Västerås Sandberg, Hesselgren
13 Tösen 1933 Edvin Ström Eskilstuna Edvin Ström
14 Sfinx 2 1931 Olsson Stockholm SSK
15 Plums 1931 Olsson Stockholm Anders Malme
16 Friska 1932 Evert Andersson Eskilstuna Evert Andersson
17 Kensy 2 1932 E Svedin Eskilstuna E Svedin
18 Lillsvan 1931 Emil Lundqvist Stockholm Emil Lundqvist
19 Nan 1931 Rosättra Norrtälje Hedin, Gustavsson
20 Vandy 2 1931 Oscar Schelin Kungsör Harald Forsberg
21 Margot 2 1931 Rosättra Varv Norrtälje ?
22 Sussan 1932 Gösta Eriksson Strängnäs Gösta Eriksson
23 Pan 1932 Berman, Möller Linköping Carl Lilja
24 Tefsan 1932 Gunnar Karlsson Eskilstuna Gunnar Karlsson
25 Tjibaba 1931 Rosättra Norrtälje A. Sjöqvist
26 Elise 1932 Erik Janson Västerås Erik Janson
27 Rajna 1934 Hugo Nilsson Eskilstuna Hugo Nilsson
28 Elay 1932 Oscar Schelin Kungsör A Lidman
29 Bi-Bi 1932 Erik Eriksson Båt Strängnäs E Vanell
30 Satir 1932 Rosättra Norrtälje Nils Mårtensson
31 Start 1933 Rolf Andersson Waxholm Rolf Andersson
32 Iris 1933 Axel Wiman Eskilstuna Axel Wiman
33 Hulivih 1932 Oscar Schelin Kungsör Hjalmar Karlsson
34 Margita 3 1932 Oscar Schelin Kungsör E Lagerborg
35 Mascot 1932 Oscar Schelin Kungsör C.B. Myrin
36 Chans 1932 Rosättra Norrtälje Roine Gustavsson
37 Zemita 1932 Rosättra Norrtälje Birger Olsson
38 Vinette 1932 Rosättra Norrtälje L. Forslund
39 Eva 1945 N. Holmberg Västerås Bengt Thedvall
40 Galant 1933 Oscar Schelin Kungsör Birger Udén
41 Flygfisken 1933 Oscar Schelin Kungsör Nils Wistrand
42 Kuling 1933 Oscar Schelin Kungsör Valter Segerfeldt
43 Bris 1934 Holger Jonsson Västerås Holger Jonsson
44 X IV 1933 Oscar Schelin Kungsör Erik J.
45 Naila 1936 Rudolf Johansson Västerås Rudolf Johansson
46 Rits 1933 Carl Johansson Norrtälje Ivan Dalqvist
47 Thomay 1934 Ramsövarvet Waxholm ?
48 Silverdojan 1934 Anton Larsson Nynäshamn K-E Gustafsson
49 Titty 1934 O Nilsson Västerås O Nilsson
50 Maritza 1933 Erik Eriksson Båt Strängnäs ?
51 Titania 1933 Enar Johansson Norrtälje O. Bovin
52 Gat 1934 Gustav A. Tilling Västerås Gustav A. Tilling
53 Annli 1933 Oscar Schelin Kungsör Gunnar Karlsson
54 Rose-Marie 1933 Oscar Schelin Kungsör John Gillberg
55 Tufem 1934 G. Hansson Bromma Per-Olov Lövgren
56 Laya 1935 Elias Andersson Södertälje Elias Andersson
58 Inger 1934 Motala Båtvarv Motala Charles Andersson
60 Lillungen 1934 Erik Eriksson Båt Strängnäs N. Olsson
61 Tre Bröder 1935 Knut Karlsson Norrköping Zetterkvist
62 Kim 1934 K. Mattson Norrköping Joel Andersson
63 O Kay 1934 E.Andersson/E. Larsson Örebro Olov Söderberg
64 Loreley 1936 Nils Sten Enköping Nils Sten
65 Chance 1936 H. Pettersson Eskilstuna H. Pettersson
66 Marita 2 1936 Eriksson/ Linnér *S/E G. Linnér
67 Vivi 1937 Gösta Nyström Västerås Gösta Nyström
69 Rival 1936 Gösta Magnusson Södertälje Gösta Magnusson
70 Moina 1936 E. Neiström Eskilstuna E. Neiström
71 Gri-Gri 1937 Detlov Bengtsson Södertälje Detlov Bengtsson
72 Prisma 1937 Olle Lönnberg Eskilstuna Olle Lönnberg
73 Gullet 1936 Carl Johansson Norrtälje Harald Vik
74 Kåre 1936 Edvard Lundin Linköping Edvard Lundin
75 Friska 2 1937 Evert Andersson Eskilstuna Evert Andersson
76 Gittan 1938 William Malmström Eskilstuna William Malmström
77 Rita 1936 Enkvist Söderköping Södertälje BK
78 Happy 1936 Erik Eriksson Båt Strängnäs John Wellander
79 Brio 1936 Ossian Svensson Linköping Sten Carlsson
80 Bibbis 1937 Eriksson/Ström *S/E Edvin Ström
81 Tre Sang 1937 Carl Johansson Norrtälje Folke Karlsson
82 Kalas 1937 Evert Bergström Västerås Evert Bergström
83 Mariana 1937 Erik Eriksson Båt Strängnäs Evert Johansson
84 Vågspel 1938 Inge Malmström Eskilstuna Inge Malmström
85 Solett 1938 Algot Neiström Eskilstuna Algot Neiström
86 Sivan 1938 Erik Eriksson Båt Strängnäs Jean Derked
87 Ri 1932 Motala Båtvarv Motala Gunnar Rotsman
88 Gullan V 1938 Carl Johansson Norrtälje Olof Lilja
89 Safir 1939 Olle Olsson Eskilstuna Olle Olsson
90 Nitti 1939 Nils Brand Eskilstuna Nils Brand
91 Nittiettan 1939 Eriksson/ Ström *S/E Erik Ström
92 Qvinten 1939 N.&E. Carlsson Linköping N.&E. Carlsson
93 Don Carlos 1939 Erik Eriksson Båt Strängnäs SSB
94 Trilbi 1939 Carl Johansson Norrtälje Ch. Rydén
95 Gen 1939 Erik Eriksson Båt Strängnäs Björn Bygge
96 Trio-Rita 1940 Oscar Schelin Kungsör Olle Nilsson
97 Gussi 1941 Gösta Eriksson Strängnäs Gösta Eriksson
98 Majolica 1942 Erik Eriksson Båt Strängnäs Einar Sandberg
99 Susa 1941 Erik Eriksson Båt Strängnäs Ragnar Möller
100 Gunilla 1941 Erik Eriksson Båt Strängnäs
101 Galant 1942 Erik Eriksson Båt Strängnäs Åke Åberg
102 Dafne 1942 SS Svearna Eskilstuna SSSv
103 Rosita 1942 Erik Eriksson Båt Strängnäs ÅSS
104 Falken 1942 Enar Johansson Båt Norrtälje SSK
105 Carina 3 1943 Erik Eriksson Båt Strängnäs Harry Lundkvist
106 Margita 2 1943 Erik Eriksson Båt Strängnäs GSS
107 Pepita 1943 Enar Johansson Båt Norrtälje SSK
108 Katja 1943 Enar Johansson Båt Norrtälje Edvin Ström
109 Bölja 1943 A. Pettersson Södertälje C.F. Jansson
110 Mariana 1944 Erik Eriksson Båt Strängnäs SS Vega
111 Lillmi 3 1944 Erik Eriksson Båt Strängnäs C. Bleckberg
112 Flax 1944 Enar Johansson Båt Norrtälje Nyköpings SS
113 Anita 1944 Erik Eriksson Båt Strängnäs ÅSS
114 Unn 1944 Enar Johansson Båt Norrtälje SSK
115 Fortuna 1944 Enar Johansson Båt Norrtälje SSB
116 Rumba 1944 Motala Båtvarv Motala SBK
117 Elbrice 1944 Erik Eriksson Båt Strängnäs Elis Gustavsson
118 Maruna 1945 Erik Eriksson Båt Strängnäs Hogner
119 Maggan 1945 Motala Båtvarv Motala SSSv
120 La Petit 1945 Enar Johansson Båt Norrtälje SSB
121 Frisco 1945 Enar Johansson Båt Norrtälje Nyköpings SS
122 Ramona 1945 Karlssons Båtbyggeri Söderköping Norrk. SS
123 Egraine 1945 L. Wallinder Västerås L. Wallinder
124 Mustangen 1945 Motala Båtvarv Motala SBK
125 Näcken 1946 Eriksson/ amatör Strängnäs J. Jälmeryd
126 Anja 1945 Sven Svensson Strängnäs Sven Svensson
127 Pyret 1946 Oscar Schelin Kungsör Sigvard Sjöström
128 Rosita 1946 Hugo Pettersson Västerås Hugo Pettersson
129 Kätie 1946 A.&T. Andersson Torshälla A.&T. Andersson
130 Sindbad 1947 Carl Ramstedt Linköping Carl Ramstedt
131 Caritana 1946 Erik Eriksson Båt Strängnäs Nyköpings SS
132 Syrsan 1947 Gerald Ström Västerås Gerald Ström
133 Gun 1947 Motala Båtvarv Motala SSSv
134 Galejan 1947 Bror Forsberg Linköping Bror Forsberg
135 Serenad 1948 Bengt Pettersson Eskilstuna Bengt Pettersson
136 Carina 1948 Carl Lindqvist Linköping Carl Lindqvist
137 Pepita 1962 Sigurd Pettersson Sommen Sigurd Pettersson
140 Carioca 11 2015 Roy Sandgren Täby Roy Sandgren
141 Osams 2 2012 Janne Björnberg Bro Janne Björnberg
* S/E: Strängnäs / Eskiltuna

 Translate »