Är du redan registrerad som medlem i M-båtsförbundet betalar du medlemsavgiften med 350 SEK för båtägare, Gastar eller stödjande utan M-båt betalar 150 SEK. Betala via Plus Giro 655121-2 eller med Swisch 1232641314, OBS glöm inte att meddela tillhörighet ( M15, M22, M25, eller M30) meddela även eventuella förändringar adress  e-post telefonnummer etc. det gör du lättast till info@m-batsforbundet.se

Vill du bli medlem finns speciell länk om detta här: http://m-batsforbundet.se/nyheter/bli-medlem/Translate »