GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR är den dataskyddsförordning som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Förordningen antogs i april 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR syftar till att stärka dataskyddet för personer inom  EU.

Om oss

M-båtsförbundet är klassförbund för båtklasserna: M15, M22, M25 och M30 och är anslutet till Svenska seglarförbundet. M-båtsförbundet hanterar tekniska frågor, klassbestämmelser, medlemsmatrikel, båtregister, bevakar M-båtsseglares intressen samt medverkar vid arrangerande av Svenskt mästerskap för M22 och M30 samt Riksmästerskap för M25. Alla referenser till ”vi” och ”vår” nedan hör till M-båtsförbundet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att M-båtsförbundet ska kunna bedriva sin verksamhet hanteras personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Personuppgifterna består bl a av namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgifter om M-båtsägande (båttyp, båtnummer, båtklubb etc).

Vi använder dina personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter, exempelvis segeltävlingar och eskaderseglingar, för att kommunicera med medlemmarna, för att hantera medlemsavgifter och för att upprätthålla vårt båtregister över M-båtarna.

 

Personuppgifterna kan också förekomma i den löpande texten på vår hemsida www.m-batsforbundet.se, inkl den nedladdbara pdf-versionen av vår medlemstidning, på vår facebooksida och övrig sociala media. Exempel är tävlingsresultat, hedersomnämnanden, studiebesök, klubbträffar, båtregister och liknande som är förenligt med M-båtsförbundets verksamhet.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter delas inte med någon utomstående förutom i vissa fall med vårt moderförbund Svenska seglarförbundet och med myndigheter vi av lagliga skäl kan bli skyldiga lämna uppgifter till.

M-båtsförbundets personuppgifter lagras inom EU.

Om du inte vill vara med…

När vi hanterar dina personuppgifter har du rättigheter enligt dataskydds-förordningen. Det innebär att du har rätt att få information om vilken information vi lagrar om dig och hur vi hanterar dessa uppgifter. Du kan även be oss ta bort dem eller ändra felaktigheter.

Om du vill avregistrera dig (gå ur M-båtsförbundet) eller ändra någon uppgift kontaktar du oss på info@m-batsforbundet.se.Translate »