M-Båtsförbundet är klassförbund för klasserna: M15, M22, M25 och M30 och är anslutet till Svenska seglarförbundet.

M-Båtarna är nationella klasser. M-Båtsförbundet hanterar tekniska frågor, klass- bestämmelser, medlemsmatrikel, bevakar M-Båts-seglares intressen samt medverkar vid arrangerande av Svenskt mästerskap för M22 och M30 samt Riksmästerskap för M25.

Vår klubbtidning heter M-Båten och utges i 4 nummer per år till våra medlemmar. M-Båtsförbundet verkar för kappsegling, kunskap, kamratskap och aktiviteter.

M-båtsförbundets stadgar:Stadgar M-båtsförbundet (pdf)
M-båtsförbundets organisationsplan: Organisationsplan (pdf)
M-båtsförbundets verksamhetsplan:Verksamhetsplan för 2024 (pdf)

M-båtsförbundets årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser (länk)

Representanter i M-båtsförbundet

Styrelse
Ordförande: Johan Hultgren, M22-44, 0723163082 vald till och med 2025
Vice ordförande: Tord Bergman M30-1,070-780 45 66 vald till och med 2024
Sekreterare: Viktor Lundgren M30-117, 070-868 00 70 vald till och med 2025
Kassör: Kenneth Larsson M25-11, 070-6071792 vald till och med 2024
Representant M15/M25: Kjell Gustafson M25-4, 070-543 34 36 vald till och med 2024
Representant M30: Uffe Engblom, M30-69, 070-416 35 19 vald till och med 2024
Representant M22: Mikael Forslund M22-40, 070-4555700 vald till och med 2025
Webbansvarig: Utses i styrelsen!

Revisor: David Widén M30-3, 070-227 48 52 vald till och med 2024

Revisor: Christofer Clevhammar M22-140, 072-230 57 74 vald till och med 2025

Valberedning
Sammankallande: Göran Lindahl, M30-44, 076-234 72 24 vald till och med 2024
Ledamot:  Nisse Olsson M30-123, 070-495 59 95 vald till och med 2024
Ledamot: Henrik Edberg M30-112, 073-623 79 16 vald till och med 2024

Tekniska kommittén samt mätmän hittar Du under Teknik

M-Båtsförbundet
PlusGiro
655121-2
IBAN-NR:
SE51 9500 0099 6034 0655 1212
BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

Swisch nummer: 123 26 413 14Translate »