Posted by Pontus | Nyheter från förbundet

Kappsegling: SM för M22 och M30, samt KLM för M25

Datum: 1 – 3 augusti 2019
Arrangör: Segelsällskapet Svearna, Eskilstuna

1. Regler

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter
som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på Svearnas Klubbhus på St. Bubbholmen.

1.2  Klassregler

1.3  Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra

reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta

2.1  För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.
”Titeln Svensk Mästare” kan erövras endast av tävlande som är svensk

medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.
En majoritet av besättningen (fler än 50 %) ska uppfylla kraven avseende ”Titeln Svensk Mästare”. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2  Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad

2.3  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk, se KSR 4 Beslut att kappsegla.

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan

3.1  Anmälan ska göras senast 30 juni 2019 via ifyllande av formulär på SSSv hemsida/kappsegling: www.svearna.nu. Efteranmälning senast 28 juli 2019. Följande länk går direkt till anmälningsformuläret:https://simplesignup.se/events/xxxxx

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om: Anmälarens namn telefonnummer och E-postadress, Skepparens namn och båtklubb, båttyp och segelnummer, gastarnas namn och båtklubb

3.3  Anmälningsavgiften är 1000 kr och betalas genom insättning på SSSv Bg-konto 708-3108 eller Swisch 123 0565 085. Om anmälan görs efter ordinarie anmälningstid är anmälningsavgiften 1200 kr.

4.  Registrering och besiktningskontroll

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 31 juli 2019 kl.1800. Tävlingsexpeditionen är belägen i SSSv klubbhus på St Bubbholmen

4.2  Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3  Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar

4.4  En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. Även på vattnet kan kappseglings- och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5  Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

4.6  En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.

4.7  Besikningskontroller kan komma att genomföras.

5. Tidsprogram

5.1 Program 31 juli

09.00 Besiktning, säkerhetskontroll 09.00-18.00 Registrering vid regattaexpeditionen

5.2

8 kappseglingar är planerade

1-3 augusti 3 augusti

”Tune-up Race”
Invigning vid klubbhuset på Bubbholmen Mästerskapsseglingar (första varningssignal)

14.00
19.00
10.55
<15.00……..Ingen start efter denna tid Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslutande

 

6.

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i serie

7.

7.1 Kappseglingarna genomförs på Västra Blacken i Mälaren

8

8.1 Banan är en är en kryss-länsbana. Längd anpassas efter vindförhållanden

9. Protester och straff

KSR Appendix T gäller med det undantaget i T1 att om straffet tas före protesttidens utgång är straffet 20% och om det tas efter protesttidens utgång är straffet 30%.

10. Poängberäkning

10.1  Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga

10.2  Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap

11. Priser

11.1 RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara
miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.

Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

12. Regler för stödpersoner

12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex

Datum: 2018-11-23
Tävlingsledare: Lars-Göran Birgersson

Bilaga till inbjudan.

Inkvarteringsmöjligheter saknas på Bubbholmarna, däremot finns goda tältningsmöjligheter. I närheten finns boenden i Torshälla och Eskilstuna, bokas av de tävlande.

Bubbholmarna kan endast nås via båt. Med bil kan man ta sig till Tärnö brygga, där hämtning kan ordnas via kontakt med SSSv hamnvärd.

Bubbholmarna har följande faciliteter:

 • –  Klubbhus med mindre kaffeservering
 • –  Hamnanläggning med tillgång till el
 • –  Toaletter och dusch.
 • –  Dansbana – Bubben-Pubben
 • –  Vedeldad bastu
 • –  Förtöjning får ske med ankringPå Bubbholmen kommer sötvatten inte att finnas tillgängligt. Kontakt med land kommer att etableras vid rimlig mängd behov. När så sker kan även medskick av vatten i liten skala ordnas.Sjösättningsmöjligheter finns i SSSv slip vid Torsharg/Skeppartorp i Torshälla. Mastkran finns. Sjösättning och bottentvätt kan ske 29-31 juli efter överenskommelse via telefon (se hemsida)
  Från Essingebron till Bubbholmen är det ungefär 65 distansminuter.

  Kartor, beskrivningar eller annan information om platsen finns via SSSv hemsida

  www.svearna.nu

  Program och kostnader för sociala arrangemang i samband med regattan saknas f.n. Mer info kommer via SSSv hemsida.

Translate »