Posted by kjell | Nyheter från förbundet

Vi vill berätta att årsmötet är avklarat och att alla punkter avprickades till belåtenhet! Styrelsen När årsmötesprotokoll är justerat så kommer det och verksamhetsberättelsen för avslutat verksamhetsår, samt verksamhetsplan för 2024  att visas på hemsidan.

Beträffande vår medlemstidskrift nr 2 av M-båten 2023 så är den försenad, men i gengäld så kommer den också att innehålla presentation av nya styrelsen m.m. Den skickas ut till alla betalande medlemmar så snart det är möjligt,

Translate »