M-båtsförbundets årsmötesprotokoll

Årsmöte 2019 (pdf)
Årsmöte 2018 (pdf)
Årsmöte 2017 (pdf)
Årsmöte 2016 (pdf)
Årsmöte 2015 (reviderad 16-03-21) (pdf)
Årsmöte 2014 (pdf)
Årsmöte 2013 (pdf)
Årsmöte 2012 (pdf)
Årsmöte 2011 (pdf)
Årsmöte 2010 (pdf)
Årsmöte 2009 (pdf)
Årsmöte 2008 (pdf)
Årsmöte 2007 (pdf)
Årsmöte 2006 (pdf)
Årsmöte 2005 (pdf)
Årsmöte 2004 (pdf)
Årsmöte 2003 (pdf)
Årsmöte 2002 (pdf)
Årsmöte 2001 (pdf)
Årsmöte 2000 (pdf)

M-båtsförbundets verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2016 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2014 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2010 (pdf)

 Translate »