M-båtsägare / medlemmar inbjudes Söndagen den 24 november kl.10.00

Bosse Stenström kommer att visa lite bilder via LCD projektor och berätta om det kända varvet Holms i Gamleby, samt också berätta om det på gående projektet med

M-båtsboken som han jobbar med.

Det kommer att finnas tid för lite övrigt M-båtsresonemang också.

Vid c:a 12 tiden erbjuds det mackor, frukt, öl och ramlösa, för självkostnadspris.

 

Samma dag och i samma lokal blir det M- båtsförbundets årsmöte kl.13.

Så passa på att slå två flugor i en smäll.

Härmed kallas alla medlemmar i M-båtsförbundet till ordinarie årsmöte

Tid: Söndag 24 november 2019 kl. 13.00 Plats: Spinnhuset, Göta SS, Långholmen.

Dokument: Motioner: Dagordning:

1 Årsmötets öppnande

2 Upprop och upprättande av röstlängd

3 Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll

4 Val av två rösträknare

5 Fråga angående mötets behöriga utlysande

6 Val av ordförande och sekreterare för mötet

7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Val av styrelsemedlemmar enligt paragraf 19

11 Val av revisor enligt paragraf 19

12 Val av valnämnd enligt paragraf 19

13 Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut

14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget

15 Övriga frågor

16 Mötets avslutande

Välkomna önskar styrelsen för M-båtsförbundet!

 

Hur vill Medlemmarna i M-båtsförbundet påverka M25 klassen till säsong 2016?

Kom till M-båtsförbundets årsmöte söndagen den 29 november 2015 kl. 13.00 Spinnhuset Långholmen Göta Segelsällskaps klubblokal. Framför dina åsikter och önskemål mer info i tidningen M-båten, som har dagordning för mötet m.m.

Välkomna!

Resumé om M25 Jubileum

1986 föddes tanken på att arrangera ett 40 års jubileum i Sigtuna juni 1987, arrangemanget blev lyckat 17 stycken M25:or startade, vi seglade en dag och hade regattafest på kvällen.

1997 och 2007 upprepades samma koncept med 50 och 60 års jubileum med 18 respektive 17st deltagande.

Om två år är det dags att fira igen M25:an 70 år, vi behöver smida planer för det arrangemanget, ny plats och nytt koncept? Vill ni vara med?

Kontakta: Kjell Gustafson o7o – 543 34 36

Video från jubliéeum 1997

På denna länk finns ett litet bildspel om M25 mbat.nu/m15-m25

Väl mött och SeglaVackert

Hälsningar Kjell Gustafson

På uppdrag av Klassrepresentant för M15/25 Bo Fritzell

m251 m252

Foton från Jubileum 1997 Foto: Jan Töyrä

m253

 

Foton från Jubileum 2007 Foto: C-O Persson

Härmed kallas alla medlemmar i M- båtsförbundet till ordinarie årsmöte

Tid: Söndag 30 november 2014 kl 13,00
Plats: Spinnhuset, Göta SS, Långholmen.

Dokument:
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och budgetförslag bifogas kallelse. Motioner och TK kommentarer.

Dagordning:

 1. 1  Årsmötets öppnande
 2. 2  Upprop och upprättande av röstlängd
 3. 3  Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets

  protokoll

 4. 4  Val av två rösträknare
 5. 5  Fråga angående mötets behöriga utlysande
 6. 6  Val av ordförande och sekreterare för mötet
 7. 7  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 8. 8  Revisionsberättelse
 9. 9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Val av styrelsemedlemmar enligt paragraf 19
11 Val av revisor enligt paragraf 19
12 Val av valnämnd enligt paragraf 19
13 Behandling av motioner
14 Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut
15 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samat årsavgift för kommande verksamhetsår
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande
Välkomna önskar styrelsen för M-båtsförbundet!

Translate »